• Spatial Computation

Bezpieczeństwo Twoich danych w chmurze

Ochrona Twoich danych jest dla nas najważniejsza.


Bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu


Wszystkie oferowane komercyjnie produkty Spatial Computation działają w chmurze, dlatego doskonale wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo danych Twojej firmy w tym środowisku. Opieramy nasz ekosystem na Google Cloud i oferowane przez nas usługi dla przedsiębiorstw korzystają z tej samej infrastruktury co Google, dlatego też dane Twojej organizacji będą chronione przy użyciu najlepszych zabezpieczeń. Dzięki sprawdzonej globalnej infrastrukturze, specjalistom do spraw zabezpieczeń oraz innowacyjnym rozwiązaniom możemy nieustannie wyprzedzać trendy i oferować środowisko, które jest niezwykle bezpieczne, niezawodne i zgodne ze standardami.


ZGODNOŚĆ, POZYSKIWANIE DANYCH ELEKTRONICZNYCH I ANALITYKA

Zgodność z najbardziej rygorystycznymi standardami

Opracowaliśmy pakiet oparty na Google Workspace tak, by był zgodny z rygorystycznymi standardami dotyczącymi prywatności i zabezpieczeń w oparciu o sprawdzone metody branżowe. Oprócz zobowiązań umownych dotyczących zabezpieczeń, przejrzystości, odpowiedzialności oraz prawa własności do danych i ich wykorzystania oferujemy również narzędzia, które pomogą Ci spełnić wymogi dotyczące zgodności i raportowania.


Certyfikaty, audyty i oceny


Korzystając z infrastruktury Google Cloud, nasi klienci i organy nadzorujące mogą oczekiwać niezależnej weryfikacji rozwiązań kontrolnych w zakresie zabezpieczeń, prywatności i zgodności. Z tego powodu zewnętrzne organizacje regularnie przeprowadzają w Google niezależne audyty.

ISO/IEC 27001


ISO/IEC 27001 należy do najpopularniejszych niezależnych standardów zabezpieczeń. Firma Google uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001 dla systemów, technologii, procesów oraz centrów danych obsługujących Google Workspace. Zobacz nasz certyfikat ISO/IEC 27001.


ISO/IEC 27001


ISO/IEC 27017 to międzynarodowy standard opisujący praktyki związane z kontrolą bezpieczeństwa informacji oparte na standardzie ISO/IEC 27002, w szczególności dotyczące usług świadczonych w chmurze. Zgodność Google z międzynarodowymi standardami została potwierdzona certyfikatem wydanym przez Ernst & Young CertifyPoint – jednostkę certyfikującą ISO akredytowaną przez Holenderską Radę Akredytacyjną (członka Międzynarodowego Forum Akredytacji (IAF)). Zobacz nasz certyfikat ISO/IEC 27017.

SOC 2/3


Platforma kontrolna SOC 2 (Service Organization Controls) i SOC 3 instytutu AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) opiera się na zasadach zaufania i kryteriach bezpieczeństwa, dostępności, integralności przetwarzania oraz poufności. Usługi Google są zgodne z zasadami SOC 2 i SOC 3. Pobierz nasz raport SOC 3.


source: nasz partner infrastruktury w chmurze - Polityka bezpieczeństwa Google Cloud