• Spatial Computation

aplikacja - Inspektor Terenowy

Usprawnij zbieranie danych w terenie dzięki naszym rozwiązaniom mobilnym synchronizującym się z chmurą ☁️.

Inspektor terenowy dla farm wiatrowych b.2
Inspektor terenowy z wirtualnym modelem 3D dla farm wiatrowych

Digitalizuje metody gromadzenia, rejestrując współrzędne GPS, przechwytując i opisując obrazy, akceptując podpisy i skanując kody kreskowe - z połączeniem sieciowym lub bez.


Kluczową innowacyjną funkcją aplikacji, jest interaktywne mapowanie. Wbudowane mapy wyraźnie pokazują rozproszone lokalizacje miejsc pracy i projektów. Funkcja mapy umożliwia użytkownikom efektywne planowanie kontroli w terenie, wokół priorytetowych zadań. Interaktywne mapy online w Inspektorze Terenowym stanowią efektywną alternatywę dla statycznych rozwiązań drukowanych na papierze.

Inspektor terenowy
Inspektor terenowy z rozbudowanymi funkcjami mapowania.