• Spatial Computation

aplikacja - Cyfrowa Lista Kontrolna

Transformacja cyfrowa w firmie budowlanej niekoniecznie musi nastąpić od razu. Wysiłek będzie kwestią niewielkich, ale ważnych, działań zmierzających do cyfryzacji biznesu. Cyfrowe Listy Kontrolne to idealne miejsce, aby zacząć inspirować cyfrowe zmiany w branży budowlanej.Jakich funkcji należy szukać w oprogramowaniu List Kontrolnych? Zapoznaj się z listą pięciu podstawowych funkcji budowanej przez nas Cyfrowej Listy Kontrolnej, aby dowiedzieć się więcej:

1. Działa na urządzeniach mobilnych


Centralną funkcją Cyfrowej Listy Kontrolnej jest zapewnienie komunikacji i współpracy między członkami zespołu przy projekcie budowlanym, niezależnie od ich roli, stanowiska lub lokalizacji. Możesz zarządzać wieloma biurami lub miejscami pracy, z których wszystkie zatrudniają różnych, połączonych ze sobą członków zespołu. Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z urządzeniami mobilnymi, aby pracownicy mogli odwoływać się do Listy Kontrolnej w terenie, korzystając ze smartfonów i tabletów osobistych lub firmowych. I chociaż użytkownik może przeglądać Listę Kontrolną na swoim urządzeniu mobilnym, aplikacja synchronizuje się w chmurze. W ten sposób administratorzy mogą przypisywać role i zadania osobom rozproszonym po całym świecie, zachowując jednocześnie Listę Kontrolną jako pojedynczy punkt odniesienia. Tymczasem pracownicy mogą aktualizować postępy w czasie rzeczywistym.

Mobilny i webowy Project Task Planner rozwijany przez nas dla firmy ARUP London (przykładowe dane wygenerowane komputerowo)
mobilny i webowy Project Task Planner w chmurze rozwijany przez nas dla firmy ARUP - Londyn. (dane przykładowe)

2. Możliwość oznaczania zadań według priorytetów


Aplikacja służy jako punkt odniesienia dla wszystkich zaangażowanych w ukończenie projektu budowlanego. Rozwiązanie umożliwia nie tylko klasyfikowanie i filtrowanie, ale także grupowanie zadań według priorytetu lub kolejności, pozwala to zoptymalizować wiele procesów i zapobiec błędom. Twój zespół podziękuje Ci za jasne instrukcje i szybkie ukończenie projektu.


3. Interaktywne mapy


Naszą trzecią niezbędną funkcją Cyfrowej Listy Kontrolnej, jest interaktywne mapowanie. Wbudowane mapy wyraźnie pokazują rozproszone lokalizacje miejsc pracy i projektów. Funkcja mapy umożliwia użytkownikom efektywne planowanie kontroli w terenie, wokół priorytetowych zadań. Interaktywne mapy online stanowią efektywną alternatywę dla statycznych rozwiązań drukowanych na papierze.

interaktywny system mapowania stworzony dla firmy ARUP
interaktywny system mapowania stworzony dla firmy ARUP - Londyn. (dane przykładowe)

4. Automatyzacja


Innowacyjna technologia polega na tym, że zapewnia użytkownikom możliwości, które w innym przypadku byłyby niemożliwe. Listy Kontrolne oparte na papierze lub arkuszu kalkulacyjnym są samodzielnymi, statycznymi bazami danych. Dobrze zaprojektowana Cyfrowa Lista Kontrolna jest dynamiczna na wiele sposobów. Pozwala firmie na zautomatyzowanie wiadomości e-mail, raportów, wiadomości tekstowych i innych form komunikacji cyfrowej, które mają być wysyłane do użytkowników, w oparciu o wybrane zdarzenia. Na przykład aplikacja Listy Kontrolnej może mieć funkcję wysyłającą powiadomienie do właściciela zadania, gdy zmieni się status lub priorytet. Może również automatycznie, wysłać raport projektu w formacie PDF do inwestorów i interesariuszy.


5. Uprawnienia i role użytkownika


Kolejnym ważnym celem naszej aplikacji jest utrzymanie terminów projektu i wykonanie zobowiązań umowy. Jednak nie każda osoba w zespole powinna mieć możliwość definiowania tych kamieni milowych. Dlatego też, Cyfrowa Lista Kontrolna zawiera wiele poziomów uprawnień, które pozwalają wybranym użytkownikom na określone funkcje.


Jeden pracownik (lub grupa pracowników) może mieć przypisane unikalne prawa do określania, kiedy zadanie zostało ukończone. Aplikacja pozwala nadawać różne poziomy uprawnień, które zapewniają określoną funkcjonalność wybranym użytkownikom.


Inspiruj cyfrową transformację w budownictwie


Gdy Twój zespół nauczy się korzystać z Cyfrowej Listy Kontrolnej za pomocą naszego intuicyjnego UI i skalować jej zastosowanie, doświadczenie to może posłużyć jako dowód słuszności koncepcji stopniowej transformacji cyfrowej w całej firmie.


Chcesz już dziś zacząć korzystać z naszego prototypu? Napisz do nas.