• Spatial Computation

aplikacja - Inteligentny Audyt Maszyn

Aplikacja pomaga audytorom maszyn w automatyzacji zapisywania danych, umożliwia powiadomienia oparte na zdarzeniach i wdraża elektroniczny obieg dokumentów.


Branża: Produkcja Funkcja: Inspekcje i przeglądy


Jak działa aplikacja?


Po zakończeniu nowego audytu aplikacja automatycznie wyśle powiadomienie e-mail do przełożonego audytorów, powiadomi zespół za pośrednictwem Slacka. Audytorzy mogą wprowadzić identyfikator maszyny (1), skanując kod kreskowy lub wybierając z menu rozwijanego (2). Typ maszyny jest wypełniany automatycznie na podstawie identyfikatora sprzętu wybranego przez audytora (3).


Prototyp aplikacji Inteligentny Audyt
aplikacja Inteligentny Audyt 1.2.10

Audytor sprzętu może łatwo poruszać się po formularzu, składającego się z wielu stron, klikając zakładki sekcji formularza (4). Jeśli sprzęt nie przejdzie audytu, pojawi się wymagane pole, w którym audytor może wpisać opisy zleceń naprawy (5). Po zapisaniu formularza audytu, audytor zobaczy w Widoku Naprawy informacje o uszkodzonym sprzęcie (6). Aplikacja wykorzystuje filtry bezpieczeństwa, dzięki czemu audytor może zobaczyć odpowiednie dane tylko wtedy, gdy loguje się za pomocą odpowiedniego konta e-mail. Używamy funkcji warunkowych, aby wyświetlić tylko maszyny, które są aktualnie aktywne.


aplikacja Inteligentny Audyt 1.2.10
aplikacja Inteligentny Audyt 1.2.10

Stworzyliśmy tę aplikację w elastyczny sposób ułatwiający jej adaptacje do szerokiej możliwości zastosowań.


Dodatkowo aplikacja może synchronizować się w czasie rzeczywistym z zaprojektowanym przez nas systemem Dashboardu Webowego.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, i porozmawiać o wdrożeniu jej w Twojej firmie, napisz do nas.