• Spatial Computation

aplikacja - Raportowanie Bezpieczeństwa

Zgłaszanie awarii lub nietypowych zdarzeń czy wypadków.

Wszyscy członkowie zespołu mogą brać udział w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Dzięki aplikacji Raportowanie Bezpieczeństwa, każda osoba pracująca na budowie może zgłaszać awarie lub nietypowe zdarzenia czy śledzić wypadki. Pracownicy za pomocą interaktywnej mapy mogą wybrać miejsce budowy i dokonać zgłoszenia zawierającego poziom priorytetu, szczegółowy opis i odpowiednie zdjęcia.


Kierownik budowy może następnie przeglądać nowe zdarzenia i śledzić otwarte zgłoszenia. Intuicyjny dashboard bezpieczeństwa umożliwia wybranym użytkownikom tworzenie zgłoszeń serwisowych z priorytetami i terminami.

Aplikacja pozwala zarządzać procesem raportowania w trzech różnych rolach: pracownik budowy, kierownik budowy, operator dashboardu bezpieczeństwa.