• Spatial Computation

aplikacja - Zarządzanie i Bezpieczeństwo Floty

Cyfryzacja procesów zarządzania flotą wózków widłowych. Lista Kontrolna. BHP

Aplikacja usprawnia zarządzanie maszynami i automatyzuje listę kontrolną wstępnych operacji.


Szansa na innowacje

Wraz z rosnącą ilością danych i tworzeniem sieci procesy logistyczne stają się coraz bardziej złożone. Dzięki zastosowaniu licznych czujników wózki mogą autonomicznie pracować i komunikować się – tym samym flota staje się coraz bardziej inteligentna. Systemy wspomagające zarządzanie flotą sterują procesami w czasie rzeczywistym i znacznie usprawniają przepływ towarów.


Nie potrzebujesz instalować dodatkowego sprzętu

Jednak, co zrobić gdy Twoja flota nie posiada zaawansowanych czujników lub nie chcesz instalować dodatkowego sprzętu w fabryce/ magazynie/ centrum danych. Jak efektywnie zarządzać maszynami jedynie za pomocą smartphona?


Inteligentna flota za pomocą połączonej aplikacji

Nasz system pozwala współdzielić wszystkie informacje, które są potrzebne użytkownikowi floty do efektywnego sprawdzania dostępności pojazdów niezależnie od lokalizacji i wielkości floty, a także od tego, czy są to nowe wózki, już istniejące czy urządzenia pochodzące od różnych producentów.


Chciałbyś sprawdzić, czy maszyny, które użytkujesz w Twoim przedsiębiorstwie, odpowiadają standardom bezpieczeństwa pracy, które dotyczą maszyn?

https://www.pip.gov.pl/pl/Twoje maszyny zgodne z obowiązującymi przepisami

Wbudowane narzędzia i cheklisty do organizacji zagadnień bezpieczeństwa użytkowania maszyn to m.in:

  • BHP - Kontrole i obsługa maszyn

  • Możliwość wprowadzania systematycznych kontroli stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

  • Aktualny wykaz użytkowników maszyn, którzy zostali przeszkoleni w zakresie bezpiecznego ich użytkowania.

  • Aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn.

  • Wykaz kwalifikacji osób obsługujących, naprawiających i remontujących lub konserwujących maszyny.

  • Informacja o orzeczeniu lekarza medycyny pracy w stosunku do operatorów maszyn - brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku.


Integracja


Jak to działa?

Skontaktuj się z nami aby przetestować prototyp w Twojej firmie.


Poznaj świat zarządzania flotą i inteligentnego porozumiewania się.